Stichting JURA Film- en Theaterprodukties
Wouter F.A.Snip
Zijvend 41
1472 GG Middelie
T+F: +31 299 769132
www.stichtingjura.org
info@stichtingjura.org

KvK Amsterdam nr. 41205844

TAFELS VOL TROOST

Wat troost mij en wat troost jou? Wanneer heb ik troost nodig? Wat heb ik uit te delen aan troost? Wie zou ik graag eens troost bieden? Wat biedt ons de ultieme troost?

 

Projectomschrijving

TAFELS VOL TROOST is een community-artprojectin samenwerking met, en met als deelnemers de cliënten van Heliomare Amsterdam, afdeling voor Niet- Aangeboren-Hersenletsel (NAH) in de Baarsstraat, oudere buurtbewoners via ondermeer Actenz, het Odensehuis, Buurthuis Welkom en leerlingen van de Elout basisschool. Het thema troost staat hierbij centraal als bron van kunst, cultuur en ontmoeting gedurende de projectperiode van september 2014 tot en met november 2015.

TAFELS VOL TROOST is een initiatief van de afdeling NAH van Heliomare en theatergroep JURA in nauwe samenwerking met diverse buurtorganisaties in Oud Zuid.  Daarnaast doet de Eloutschool mee aan het project groep zes leerlingen. De Eloutschool vindt het van belang om een goede band te hebben met de hen omringende buurtbewoners en hun leerlingen kennis te laten maken en samen te laten werken met de diverse bewoners die om de school heen wonen.

De afdeling NAH van Heliomare is bezig om meer gezamenlijke activiteiten voor haar cliënten en buurtbewoners op te zetten en zo meer gelegenheid te bieden om elkaar te ontmoeten en nader met elkaar kennis te maken. Troost is een laagdrempelig thema waar iedereen wel een verhaal of mening over heeft. TAFELS VOL TROOST biedt via verschillende workshops en presentatievormen buurtbewoners van diverse leeftijd en achtergrond de gelegenheid om elkaar te ontmoeten en hierover van gedachten te wisselen en ervaringen met elkaar te delen.

TAFELS VOL TROOST bestaat uit een tweetal workshoptrajecten waarin de deelnemers onder leiding van professionele kunstenaars kennis maken met en vaardigheden ontwikkelen in schrijven, dans, beeldende en koken/food art. De kunstenaars bieden de deelnemers concrete handvatten om hun ervaringen en verhalen rond het thema troost vorm te geven en te delen in een kunstvorm die bij hen past.  

De moestuin

Als een van de facetten van troost willen we ook aandacht besteden aan de relatie tussen eten en troost. Het begrip comfort food kent iedereen wel en eten wordt vaak gekoppeld aan troost. Niet altijd in de meest gunstige zin trouwens, het gaat dan vaak om zoetigheid, of grote hoeveelheden van bepaald voedsel. Goed eten is voor iedereen van belang en iets waar mensen vaak nog echt van genieten en plezier aan beleven. Daarom vinden wij het van belang om aan eten en hoe je hierin goed voor jezelf kan zorgen en kan delen aandacht te besteden. Vandaar de werkgroep koken en de moestuin.

In de kookwerkgroep wordt dieper ingegaan op de relatie tussen eten en troost en zullen ondermee een aantal lessen gegeven worden hoe je jezelf of een ander troost biedt door juist gezond te koken.

De moestuin wordt een gemeenschappelijk buurtproject, waarvan aanleg en onderhoud door cliënten en buurtgenoten gezamenlijk gedaan wordt. Buurtgenoten die ervaring hebben met tuinieren, kunnen hier hun kennis en ervaring delen en cliënten van Heliomare kunnen hun kennis hier weer ophalen of nieuw opstarten.

Met de moestuin willen we het contact tussen de buurt en Heliomare verduurzamen, omdat het iets is wat blijft maar ook een laagdrempelige vorm van samenwerking en contact kan opleveren tussen mensen van diverse leeftijd en achtergrond. Een moestuin heeft een verbindend maar ook een heilzaam effect. Jij bent verantwoordelijk voor jouw stukje grond en wat daar uitkomt, is jouw zorg en verantwoordelijkheid. Daarnaast zien wij in de moestuin ook een belangrijke metafoor voor troost, die we ook bij de andere onderdelen kunnen gebruiken. Je zaait iets, verzorgt het en daar komt iets goeds uit voort, wat je weer kan delen en doorgeven. 

TAFELS VOL TROOST- de tentoonstelling toont de diversiteit in troost die er is verzameld en vormgegeven gedurende de trajecten. Als basisidee gebruiken we hiervoor de film La grande bouffe maar dan omgekeerd. TAFELS VOL TROOST de tentoonstelling krijgt als rode draad het verhaal van de ultieme maaltijd waar 5 fictieve gasten aan zitten. Alleen wordt hier niet volgevreten maar gaan we juist uitdelen in beeld, vormgeving, woord, dans, muziek en lekkere hapjes.

In de opzet en vormgeving gaan we uit van de volgende vragen: Stel dat je de ultieme maaltijd vol troost mag samenstellen? Hoe ziet die tafel er uit? Welk servies, bestek, kleden, tafels en stoelen? Voor wie maak je die maaltijd, wie geef jij graag jouw troost, uit welke ingrediënten bestaat die maaltijd zowel concreet in voedsel en drankjes maar ook in verhalen, muziek, dans etc.

Daarnaast  zal de tentoonstelling ook een inzicht en overzicht bieden van de ontwikkeling en gebeurtenissen gedurende het gehele project in beeld, tekst en geluid.

Zie ook:

https://www.facebook.com/TafelsvolTroost

stichting jura